دانلود اپلیکیشن digimo

لرنیک

نسخه
قیمت 400
دوره سرویس روزانه
موضوع نرم افزار
حجم 6.6 MB
وضعیت انتشار فعال
نصب های فعال + 0

درگذشته برای یادگیری امکانات کمتری در دسترس بوده و مردم برای یادگیری زمینه‌های مختلف با محدودیت مواجه بودند و پس از تلاش بسیار می‌توانستند مربی‌ای برای آموختن در زمینه دلخواهشان پیدا کنند که تضمینی هم برای متخصص بودن مربی و کامل بودن آموزش نبود. امروزه فیلم‌های آموزشی جای مربی‌های گذشته را گرفته و گسترش قابل توجهی داشته اند، به طوری که شاید پیدا کردن فیلمی در زمینه دلخواه از بین انبوه فیلم‌های موجود کاری دشوار به نظر برسد. در راستای رفع این مشکل و برای ساده کردن کار افرادی که دنبال یافتن فیلم‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف هستند درصدد طراحی اپلیکیشنی برآمدیم که مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی با کیفیت محتوایی را در آن جای دهیم. Learnic با انجام دسته بندی موضوعی روی فیلم ها دسترسی به فیلم ها را برای کاربر ساده کرده و در کنار اینکه آموزش‌های با کیفیتی به او ارائه می‌کند در زمان کاربر نیز صرفه جویی کرده و او را از سردرگمی نجات می‌دهد.