دانلود اپلیکیشن digimo

قرآن آسان

نسخه
قیمت رایگان
دوره سرویس
موضوع مذهبی
حجم 7.9 MB
وضعیت انتشار فعال
نصب های فعال + 0

توسط این اپلیکیشن می توانید 114 سوره قرآن کریم را به صورت کامل با قابلیت صوت و جست و جو روی گوشی هوشمند خود داشته باشید.


With this application you can have 114 surah of the Quran on your smartphone with voice and search capability.
• Ability to read verse continuously
• Select Juz and Surah of Quran easily