دانلود اپلیکیشن digimo

انیماتون

نسخه
قیمت 400
دوره سرویس روزانه
موضوع نرم افزار
حجم 4.1 MB
وضعیت انتشار فعال
نصب های فعال + 0

در گذشته برای مشاهده انیمیشن‌ها امکانات کمتری در دسترس بوده و مردم با محدودیت مواجه بودند. امروزه فیلم‌های انیمیشنی جای مربی های گذشته را گرفته و گسترش قابل توجهی داشته‌اند، به طوری که شاید پیدا کردن فیلمی در زمینه دلخواه از بین انبوه فیلم‌های موجود کاری دشوار به نظر برسد. در راستای رفع این مشکل و برای ساده کردن کار افرادی که دنبال یافتن انیمیشن‌های در زمینه‌های مختلف هستند درصدد طراحی اپلیکیشنی برآمدیم که مجموعه‌ای از فیلم‌های کارتونی باکیفیت محتوایی را در آن جای دهیم. انیماتون با انجام دسته بندی موضوعی روی فیلم‌ها دسترسی به فیلم‌ها را برای کاربر ساده کرده و در کنار اینکه انیمیشن‌های باکیفیتی به او ارائه می‌کند در زمان کاربر نیز صرفه جویی کرده و او را از سردرگمی نجات می‌دهد.